Wij hebben contracten met alle verzekeringsmaatschappijen. Jouw behandeling komt voor vergoeding in aanmerking als je fysiotherapie hebt opgenomen in het aanvullende pakket van je zorgverzekering. Bij sommige aandoeningen, bijvoorbeeld na een operatie, wordt vanaf de 21ste behandeling uit de basisverzekering vergoed. De eerste 20 behandelingen komen dan wel ten laste van jouw aanvullende verzekering of jezelf. Jouw fysiotherapeut kan je hier desgewenst meer over vertellen.

Indien je verhinderd bent, vragen wij je de afspraak tenminste 24 uur van tevoren af te zeggen. Als je de afspraak niet 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd bij je in rekening gebracht.

De nota's van jouw behandeling worden zo mogelijk direct doorgestuurd naar jouw zorgverzekeraar. Als je niet verzekerd bent voor fysiotherapie of de vergoeding voor fysiotherapie is overschreden, dan krijgt je de nota thuisgestuurd. Ook de nota's die andere fysiotherapeutische diensten betreffen dan de behandeling zelf ,zoals bijvoorbeeld sportabonnementen en verkoop van materialen, krijg je thuisgestuurd.

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen jou als patiënt en de fysiotherapeut.
De nota's dienen betaald te worden binnen 14 dagen onder vermelding van het factuurnummer.

Indien betaling binnen de genoemde termijn uitblijft, zijn wij genoodzaakt je een herinnering te sturen. Vanaf de tweede herinnering  worden de hiervoor gemaakte kosten aan je doorberekend.

Als de betaling uitblijft, wordt de vordering overgedragen aan het incassobureau. JE bent dan naast het verschuldigde bedrag ook de volledige vergoeding van de buitengerechtelijke kosten verschuldigd.

Contactgegevens

Schoolstraat 23
6911 AX Pannerden
Burg. Daalderopstraat 2
6916 CA Tolkamer 
0316 - 37 10 15 
info@fysiovisser.nl 

Openingstijden

Maandag 08.00 - 21.00 uur
Dinsdag 08.00 - 18.00 uur
Woensdag 08.00 - 12.00 uur
Donderdag 08.00 - 21.00 uur
Vrijdag 08.00 - 17.00 uur
Top