Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

Vanaf 1 januari 2019 wordt de Gecombineerde Leefstijl Interventie vergoed vanuit de basisverzekering. Wil een patiënt deel kunnen nemen aan een GLI dan moet hij verwezen worden door de huisarts. De huisarts kan per 1 januari verwijzen naar een GLI-aanbieder als een patiënt voldoet aan de verwijscriteria én er een GLI aanbod is in zijn omgeving.  In dit document vind je uitleg over wat de GLI is en welke patiënten hiervoor in aanmerking komen.

Wat is een gecombineerde leefstijlinterventie?

De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) richt zich op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. De interventie omvat advies over en begeleiding bij het verwerven van gezonde voedings- en eetgewoontes, een gezond beweegpatroon en hoe om te gaan met factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden (bijvoorbeeld stress en slaapgebrek). De duur van het programma is 24 maanden, verdeeld in een begeleidingsfase en een onderhoudsfase. 

Voor wie is de GLI?

De GLI is voor mensen met een matig tot extreem verhoogd gezondheidsrisico gerelateerd aan gewicht, volgens de indicatiecriteria uit de NHG standaard Obesitas en de Zorgstandaard Obesitas. De huisarts kan deze patiënten verwijzen voor een GLI. Tijdens het aanbieden van de GLI blijft de huisarts betrokken: de zorgverlener van de GLI stemt af met de huisarts, koppelt regelmatig resultaten terug en overlegt zo nodig over eventuele aanvullende zorg.

BMI kg/m3  Geen verhoogd risico* Verhoogdrisico* Comorbiditeit
≥ 25 BMI < 30 Licht verhoogd Matig verhoogd Matig verhoogd
≥ 30 BMI < 35 Matig verhoogd Matig verhoogd Sterk verhoogd
≥ 35 BMI < 40 Sterk verhoogd Sterk verhoogd Extreem verhoogd
BMI ≥ 40 Extreem verhoogd Extreem verhoogd Extreem verhoogd

Tabel1. Niveaus van gewicht gerelateerde gezondheidsrisicos bij volwassenen.

*Risico op (sterfte aan) hart & vaat ziektes en Diabetis 2

Welke programma’s komen in aanmerking voor vergoeding?

Een goed beschreven, effectief programma voor een gecombineerde leefstijlinterventie is het uitgangspunt voor de vergoeding.

Op dit moment zijn de programma’s CooL, SLIMMER en De Beweegkuur door het RIVM op een voldoende niveau van effectiviteit beoordeeld. Het Zorginstituut Nederland geeft aan dat deze programma’s voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking komen. Het is aan de zorgverzekeraars om te besluiten welke van deze programma’s zij willen vergoeden en contracteren.  Alle genoemde programma’s bieden een programma van 24 maanden aan met als doel de gezondheid van volwassenen met overgewicht te bevorderen. 

Wij werken met het CooL programma. Het eigen risico wordt niet aangesproken.

Onze Specialisten voor Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

Contactgegevens

Schoolstraat 23
6911 AX Pannerden
Burg. Daalderopstraat 2
6916 CA Tolkamer 
0316 - 37 10 15 
info@fysiovisser.nl 

Openingstijden

Maandag 08.00 - 21.00 uur
Dinsdag 08.00 - 18.00 uur
Woensdag 08.00 - 12.00 uur
Donderdag 08.00 - 21.00 uur
Vrijdag 08.00 - 17.00 uur
Top