Voor een goede gang van zaken werken wij op de volgende manier:

  • Wanneer je een afspraak hebt, kan je in de wachtkamer plaatsnemen. Jouw fysiotherapeut zal je dan op de afgesproken tijd ophalen.
  • Neem, ook wanneer je de afspraken in je eigen agenda zet, je afsprakenkaartje mee. De fysiotherapeut kan daar dan de volgende afspraak op invullen.
  • Afmelden of wijzigen van een afspraak dient uiterlijk 24 uur van te voren te geschieden. Bij een te late afmelding wordt de gereserveerde behandeltijd bij je in rekening gebracht.
  • Graag bij het eerste bezoek je verzekeringspasje, identiteitsbewijs, handdoek en eventueel je verwijzing van de arts of speciallist meenemen.
  • Mochten je gegevens betreffende de zorgverzekering gedurende de behandelperiode veranderen, dan verzoeken wij je ons hiervan op de hoogte te stellen.
  • Controleer zelf de polisvoorwaarden. Je bent ten alle tijde eindverantwoordelijk voor het beheer van jouw zittingen fysiotherapie conform jouw ziektekostenverzekering. Indien je niet verzekerd bent voor fysiotherapie ontvang je van ons een nota, tenzij de verzekeraar het debiteurenrisico op zich heeft genomen.
  • Tijdens de trainingen in de oefenzaal moet je sportschoenen met schone zolen te dragen.
  • Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van je persoonlijke eigendommen.

Contactgegevens

Schoolstraat 23
6911 AX Pannerden
Burg. Daalderopstraat 2
6916 CA Tolkamer 
0316 - 37 10 15 
info@fysiovisser.nl 

Openingstijden

Maandag 08.00 - 21.00 uur
Dinsdag 08.00 - 18.00 uur
Woensdag 08.00 - 12.00 uur
Donderdag 08.00 - 21.00 uur
Vrijdag 08.00 - 17.00 uur
Top